Struktur

Akustikk

AKUSTIKK
Når vi snakker om akustikken i et rom, så tenker vi på romklangen. For mye etterklang gjør at lyden i rommet kan oppfattes som plagsom, samtidig som det er vanskelig å oppfatte tale. Romklang oppstår hvis rommet innehar flere harde flater. Lyden blir en blanding av direkte lyd og reflektert lyd. Øret mottar da lyd til forskjellige tidspunkter. Det er derfor ønskelig å dempe den reflekterte lyden og beholde den direkte lyden. Det gjør man ved å overflatebehandle de harde flatene med lydabsorberende materiale. Riktig akustikk gir mindre støy, som igjen fører til bedre konsentrasjonsevne og mindre stress. Skoler, restauranter, møterom og konferansesaler for å nevne noen, er eksempler på lokaler hvor det er viktig med taletydelighet, og at det er lett og oppfatte å forstå hva som blir sagt.
ABSORBSJONS-TABELL