Struktur

Teknisk informasjon

STRUKTUR
ThermoCon finnes i 4 forskjellige strukturer, etter hvor grovt cellulosen er malt. Den er malt i grov, medium, fin og ekstra fin. I tillegg kan alle strukturer leveres som TR versjoner. Det betyr at vi sletter ut toppene på strukturen etter sprøyting. De forskjellige strukturene har litt forskjellige tekniske egenskaper, samt visuelt uttrykk som du kan utnytte til din fordel og smak.

ThermoCon ST

ST er den groveste strukturen. Denne brukes der hvor man ønsker å dempe de lavere bassfrekvenser, eller hvis man ønsker et litt røffere uttrykk.
ThermoCon ST struktur
ST kan legges i tykkelser fra 10 - 75 mm.

ThermoCon SB

SB er en medium struktur, og er den mest brukte. Denne gir en fin homogen overflate, samtidig som den har meget god demping i et typisk kontormiljø.
ThermoCon SB struktur
SB kan legges i tykkelser fra 10 - 30 mm.

ThermoCon FC

FC er en fin struktur. Denne strukturen gir en slettere overflate.
ThermoCon FC struktur
FC kan legges i tykkelser fra 10 - 25 mm.

ThermoCon FCX

FCX er den fineste strukturen som på litt avstand vil oppfattes som en ganske slett overflate.
ThermoCon FCX struktur
FCX kan legges i tykkelser fra 6 - 20 mm.
FARGE UTVALG
ThermoCon kan leveres i mange forskjellige farger. Se oversikten over standardfargene under.

Standard farger

ThermoCon ST

ST er den groveste strukturen
Hvit
Hvit
Svart
Lys grå
Lys grå
Grå
Mørk grå
Mørk grå
Beige
Beige
Cocoa
Cocoa
Tan
Tan

ThermoCon SB

ST er den groveste strukturen
Hvit
Hvit
Svart
Svart
Lys grå
Lys grå
Grå
Grå
Møk grå
Mørk grå
Beige
Beige
Cocoa
Cocoa

ThermoCon FC

ST er den groveste strukturen
Hvit
Hvit
Arctic Hvit
Arctic Hvit
Svart
Svart

ThermoCon FCX

ST er den groveste strukturen
Hvit
Hvit
Arctic Hvit
Arctic hvit

Andre farger

Farge eksempel
Farge eksempel
Farge eksempel
Farge eksempel
Farge eksempel
Farge eksempel
Tabellen viser hvor stor andel av lydrefleksjonene som dempes ved de forskjellige frekvensområdene, sett i forhold til tykkelsen på ThermoCon®. Høyere tall betyr mest demping. I praksis tilsvarer 1.00 - 100%.
PRODUKT TYKKELSE 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC aw
ThermoCon ST 10 mm 0,10 0,20 0,46 0,66 0,78 0,89 0,55 0,45
ThermoCon ST 15 mm 0,17 0,26 0,63 0,85 0,93 0,98 0,65 0,55
ThermoCon ST 20 mm 0,16 0,34 0,74 0,95 0,97 0,94 0,75 0,60
ThermoCon ST 25 mm 0,23 0,49 0,87 0,96 0,97 0,86 0,80 0,75
ThermoCon ST 35 mm 0,26 0,62 1,02 1,07 1,01 0,96 0,95 0,90
ThermoCon ST 45 mm 0,33 0,77 1,12 1,11 1,01 0,93 1,00 1,00
ThermoCon ST 50 mm 0,35 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00
ThermoCon ST 75 mm 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ThermoCon SB 10 mm 0,15 0,28 0,59 0,86 0,95 1,02 0,65 0,55
ThermoCon SB 15 mm 0,15 0,33 0,69 0,95 0,98 0,97 0,75 0,60
ThermoCon SB 20 mm 0,16 0,33 0,75 0,96 0,98 0,97 0,75 0,60
ThermoCon SB 25 mm 0,20 0,44 0,89 1,01 0,98 0,93 0,85 0,70
ThermoCon SB 30 mm 0,20 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90
ThermoCon FC 10 mm 0,10 0,20 0,48 0,77 0,90 1,00 0,60 0,45
ThermoCon FC 15 mm 0,12 0,25 0,62 0,92 0,98 1,02 0,70 0,50
ThermoCon FC 20 mm 0,17 0,37 0,82 1,04 1,00 0,97 0,80 0,65
ThermoCon FC 25 mm 0,18 0,42 0,88 1,05 0,99 0,97 0,85 0,70
ThermoCon FCX 5 mm 0,04 0,10 0,40 0,71 0,84 0,88 0,50 0,40
ThermoCon FCX 10 mm 0,11 0,25 0,60 0,74 0,84 0,70 0,60 0,55
ThermoCon FCX 20 mm 0,14 0,45 0,80 0,85 0,85 0,90 0,75 0,75
HVA MED TEKNISKE INSTALLASJONER I TAKET?
Tekniske installasjoner som kabelrør og ventilasjonskanaler kan også sprøytes slik at de blir skjult, eller får samme homogene struktur som taket forøvrig. Taket vil dermed få et mer ”dempet” uttrykk selv om tekniske installasjoner er eksponert.
EGENSKAPER
  • Demper romklang
  • Brannhemmende
  • Termisk isolerende
  • Bufrer energi fra kondens
  • Monolitisk overflate uten skjøter
  • Fester til de aller fleste underlag
  • Produsert av 80% resirkulerte råvarer
  • Flere strukturer
  • Fritt valg av farger